Korrigering av naturaförmåner

Om en inkomsttagare har en naturaförmån till sitt förfogande ska dess värde anmälas till inkomstregistret.

Läs mer om anmälan av naturaförmåner

Om en naturaförmån inte alls har anmälts i samband med lönen, korrigera den månadens anmälan genom att lämna in en ersättande anmälan. Anmäl naturaförmåner med inkomstslag i 300-serien.

Om du har anmält en naturaförmån till för lågt belopp, korrigera dess värde genom att lämna in en ersättande anmälan.

  • Rätta beloppet av det inkomstslaget som korrigeras.
  • Korrigera även arbetstagarens arbetspensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier.
  • Det korrekta beloppet av avgifterna är högre än tidigare och därför arbetspensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier ska tas ut av inkomsttagaren.
   • Anmäl de nya arbetstagaravgifterna som tas ut först med anmälan för den betalningsdag då du faktiskt tar ut dem från inkomsttagarens lön.

Naturaförmån kan inte vara ogrundad förmån

Om du har anmält en naturaförmån till för högt belopp, korrigera dess värde. Om arbetstagaren inte alls har haft en naturaförmån till sitt förfogande, radera naturaförmånen i anmälan. Gör en korrigering i båda fallen genom att lämna in en ersättande anmälan.

  • En naturaförmån kan inte anmälas som ogrundad förmån eller återkrävd.
  • Rätta beloppet av det inkomstslaget som korrigeras eller radera naturaförmånen i anmälan.
  • Korrigera även arbetstagarens arbetspensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier.
  • Det korrekta beloppet av avgifterna är lägre än tidigare och därför de avgifter som tagits ut till för högt belopp ska krediteras arbetstagaren. Det finns två sätt att göra det:
   1. Du kan sänka arbetspensionsavgifterna och arbetslöshetsförsäkringspremierna för följande löneutbetalningsperiod. Anmäl avgifterna till inkomstregistret till det belopp som du har tagit ut dem från arbetstagarens lön.
   2. Om du inte längre betalar lön till arbetstagaren ska du återbetala avgifterna till arbetstagaren. Anmäl det återbetalda beloppet till inkomstregistret som ett negativt tal med en ny anmälan.

Detaljerade anvisningar och exempel

Naturaförmåner – bekanta dig med exemplen och läs mer om korrigering:

Kapitel 3.2: Korrigering av uppgifter för den ursprungliga perioden utan uppgifter om ogrundad förmån, bl.a. naturaförmåner

Sidan har senast uppdaterats 9.2.2024