Luontoisetujen korjaaminen

Jos tulonsaajalla on luontoisetu käytössään, sen arvo pitää ilmoittaa tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

Lue lisää luontoisetujen ilmoittamisesta

Korjaa luontoisedun arvo antamalla korvaava ilmoitus

Jos luontoisetu on jäänyt kokonaan ilmoittamatta palkan yhteydessä, korjaa kyseisen kuukauden ilmoitus antamalla korvaava ilmoitus.

Jos olet ilmoittanut luontoisetua liian vähän, korjaa sen arvo oikeaksi antamalla korvaava ilmoitus.

  • Muuta korjattavan tulolajin määrä oikeaksi.
  • Korjaa myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.
  • Maksujen oikea määrä on aikaisempaa suurempi, joten tulonsaajalta pitää periä enemmän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.
   • Ilmoita uusina perittävät työntekijämaksut vasta sen maksupäivän ilmoituksella, jona tosiasiassa perit ne tulonsaajan palkasta.

Luontoisetu ei voi olla perusteetonta etua

Jos olet ilmoittanut luontoisetua liikaa, korjaa sen arvo oikeaksi. Jos luontoisetu ei ole ollut lainkaan työntekijän käytössä, poista luontoisetu ilmoitukselta. Tee korjaus molemmissa tapauksissa antamalla korvaava ilmoitus.

  • Luontoisetua ei voi ilmoittaa perusteettomaksi eduksi eikä takaisinperityksi.
  • Muuta korjattavan tulolajin määrä oikeaksi tai poista luontoisetu ilmoitukselta.
  • Korjaa myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.
  • Maksujen oikea määrä on aikaisempaa pienempi,  joten liikaa perityt maksut pitää hyvittää työntekijälle. Tähän on kaksi tapaa:
   1. Voit alentaa seuraavan palkanmaksukauden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Ilmoita maksut tulorekisteriin sen suuruisina, kuin olet ne työntekijän palkasta perinyt.
   2. Jos et enää maksa palkkaa työntekijälle, palauta maksut työntekijälle. Ilmoita palautettu summa tulorekisteriin negatiivisena lukuna uudella ilmoituksella.

Polkupyöräedun ja työsuhdematkalippuedun korjaaminen

Korjaa palkan lisänä antamasi polkupyöräetu ja työsuhdematkalippuetu samalla tavalla kuin muutkin luontoisedut. Katso ohjeet eri tilanteisiin edellisistä osioista.

Jos olet antanut nämä edut alentamalla palkkaa, tarkista ohjeet alta:

Korjaa aiemmin antamaasi palkkatietoilmoitusta antamalla korvaava ilmoitus seuraavasti:

 • Älä muuta ilmoituksella rahapalkan määrää, jos aiemmin ilmoitettu määrä vastaa todellista maksutilannetta.
 • Korjaa polkupyöräedun osuutta ilmoituksella seuraavasti:
  • Ilmoita rahapalkasta alennettu osuus tulolajilla 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus.
  • Liitä tulolajiin seuraavat vakuuttamistiedon tyypit:
   • Työeläkevakuutusmaksun alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Kyllä
   • Työttömyysvakuutusmaksun alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Kyllä
   • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Kyllä
  • Ilmoita rahapalkasta virheellisesti vähentämättä jäänyt osuus samalla tulolajilla 363 ilman vakuuttamistietoja.

Esimerkki: Rahapalkasta vähennetty virheellisesti vain 50 euroa

Jos polkupyöräedun arvo on 100 euroa ja olet vähentänyt rahapalkasta virheellisesti vain 50 euroa, ilmoita edusta palkkatietoilmoituksella seuraavat tiedot:

 • Ilmoita 50 euroa tulolajilla 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus ja liitä tulolajiin seuraavat vakuuttamistiedon tyypit:
  • Työeläkevakuutusmaksun alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Kyllä
  • Työttömyysvakuutusmaksun alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Kyllä
  • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Kyllä
 • Ilmoita 50 euroa tulolajilla 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus.

Työnantaja voi alentaa työntekijän rahapalkkaa myöhemmin alentamatta jääneen osuuden osalta.

Ilmoita tällöin rahapalkka sen suuruisena kuin se maksetaan. Jos rahapalkasta tehtävä alennus on kokonaisuutena polkupyöräedun suuruinen, ilmoita etu tulolajilla 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus ja liitä siihen edellä mainitut vakuuttamistiedot.

Jos alennus on kokonaisuutena suurempi kuin polkupyöräetu, ilmoita edun ylittävän alennuksen osuus sijaismaksajatilanteisiin tarkoitetuilla tulolajeilla (322–324), koska alennuksesta huolimatta sovittu kokonaisansion määrä on työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alaista työansiota.

Katso myös esimerkki 26 ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset.

Voit korjata vastaavasti työsuhdematkalippuedun. Käytä silloin työsuhdematkalippuedun tulolajia.

Jos olet alentanut työntekijän palkkaa liikaa eli olet maksanut hänelle palkkaa liian vähän, voit

 • joko maksaa puuttuvan määrän erikseen
 • tai huomioida tilanteen seuraavassa palkassa maksamalla liikaa vähennetyn osuuden muun palkan yhteydessä.

Molemmissa tapauksissa ilmoita tiedot maksusta tulorekisteriin normaalisti palkkatietoilmoituksella, kun maksu on tehty. Muista myös toimittaa ennakonpidätys ja periä työntekijämaksut.

Korjaa aiempaa ilmoitusta, jos olet ilmoittanut sillä jonkin tiedon, esimerkiksi polkupyöräedun, virheellisesti.

Jos polkupyöräedussa on ollut virhe, korjaa aiemmin antamaasi palkkatietoilmoitusta antamalla korvaava ilmoitus seuraavasti:

 • Älä muuta ilmoituksella rahapalkan määrää, jos aiemmin ilmoitettu määrä vastaa todellista maksutilannetta.
 • Korjaa polkupyöräedun osuus oikean suuruiseksi:
  • Ilmoita rahapalkasta alennettu osuus tulolajilla 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus.
  • Varmista, että olet liittänyt tulolajiin seuraavat vakuuttamistiedon tyypit:
   • Työeläkevakuutusmaksun alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Kyllä
   • Työttömyysvakuutusmaksun alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Kyllä
   • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Kyllä

Voit korjata vastaavasti myös työsuhdematkalippuedun. Käytä silloin työsuhdematkalippuedun tulolajia.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Luontoisedut – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää korjaamisesta:

Luku 3.2: Korjaaminen alkuperäiselle kaudelle ilman tietoa perusteettomasta edusta, mm. luontoisedut

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2024