Luontoisetujen korjaaminen

Jos tulonsaajalla on luontoisetu käytössään, sen arvo pitää ilmoittaa tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

Lue lisää luontoisetujen ilmoittamisesta

Jos luontoisetu on jäänyt kokonaan ilmoittamatta palkan yhteydessä, korjaa kyseisen kuukauden ilmoitus antamalla korvaava ilmoitus. Ilmoita työntekijälle annettu luontoisetu 300-sarjan tulolajeilla.

Jos olet ilmoittanut luontoisetua liian vähän, korjaa sen arvo oikeaksi antamalla korvaava ilmoitus.

  • Muuta korjattavan tulolajin määrä oikeaksi.
  • Korjaa myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.
  • Maksujen oikea määrä on aikaisempaa suurempi, joten tulonsaajalta pitää periä enemmän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.
   • Ilmoita uusina perittävät työntekijämaksut vasta sen maksupäivän ilmoituksella, jona tosiasiassa perit ne tulonsaajan palkasta.

Luontoisetu ei voi olla perusteetonta etua

Jos olet ilmoittanut luontoisetua liikaa, korjaa sen arvo oikeaksi. Jos luontoisetu ei ole ollut lainkaan työntekijän käytössä, poista luontoisetu ilmoitukselta. Tee korjaus molemmissa tapauksissa antamalla korvaava ilmoitus.

  • Luontoisetua ei voi ilmoittaa perusteettomaksi eduksi eikä takaisinperityksi.
  • Muuta korjattavan tulolajin määrä oikeaksi tai poista luontoisetu ilmoitukselta.
  • Korjaa myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.
  • Maksujen oikea määrä on aikaisempaa pienempi,  joten liikaa perityt maksut pitää hyvittää työntekijälle. Tähän on kaksi tapaa:
   1. Voit alentaa seuraavan palkanmaksukauden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Ilmoita maksut tulorekisteriin sen suuruisina, kuin olet ne työntekijän palkasta perinyt.
   2. Jos et enää maksa palkkaa työntekijälle, palauta maksut työntekijälle. Ilmoita palautettu summa tulorekisteriin negatiivisena lukuna uudella ilmoituksella.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Luontoisedut – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää korjaamisesta:

Luku 3.2: Korjaaminen alkuperäiselle kaudelle ilman tietoa perusteettomasta edusta, mm. luontoisedut

Sivu on viimeksi päivitetty 9.2.2024