Luontoisetujen korjaaminen

Jos tulonsaajalla on luontoisetu käytössään, sen arvo pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Lue lisää luontoisetujen ilmoittamisesta.

Jos luontoisetu on jäänyt kokonaan ilmoittamatta palkan yhteydessä, korjaa korvaavalla ilmoituksella kyseisen kuukauden ilmoitusta.

Jos olet ilmoittanut luontoisetua liikaa, korjaa sen arvo oikeaksi. Jos luontoisetu ei ole ollut lainkaan työntekijän käytössä, poista luontoisetu ilmoitukselta. Tee korjaus molemmissa tapauksissa antamalla korvaava ilmoitus.

  • Korjaa myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.
  • Maksujen oikea määrä on aikaisempaa pienempi,  joten liikaa perityt maksut pitää hyvittää työntekijälle. Tähän on kaksi tapaa:
   • Voit alentaa seuraavan palkanmaksukauden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Ilmoita maksut tulorekisteriin sen suuruisina, kuin olet ne työntekijän palkasta perinyt.
   • Jos et enää maksa palkkaa työntekijälle, palauta maksut työntekijälle. Ilmoita palautettu summa tulorekisteriin negatiivisena lukuna uudella ilmoituksella.
  • Luontoisetua ei voi ilmoittaa perusteettomaksi eduksi eikä takaisinperityksi.

Jos olet ilmoittanut luontoisetua liian vähän, korjaa sen arvo oikeaksi antamalla korvaava ilmoitus.

  • Korjaa myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.
  • Maksujen oikea määrä on aikaisempaa suurempi,  joten tulonsaajalta pitää periä enemmän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.
   • Ilmoita uusina perittävät työntekijämaksut vasta sen maksupäivän ilmoituksella, jona tosiasiassa perit ne tulonsaajan palkasta.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Luontoisedut – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää korjaamisesta:

Luku 3.1.3: Milloin tiedot korjataan alkuperäiselle kaudelle ilman tietoa perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä?

Luku 4.10: Luontoisetu peritään takaisin

Sivu on viimeksi päivitetty 17.5.2022