Vanliga frågor för informationsanvändare

Ska man ansöka om uppgiftstillstånd också för gränssnitt, även om man inte ännu vet när gränssnittet tas i bruk?

A) Om informationsanvändaren redan har lämnat in en anmälan för uppgiftstillstånd (blankett 6100) med säker e-post och i meddelandet som kanal valt ett gränssnitt som tas i bruk senare (men under år 2020), ska informationsanvändaren skicka ett meddelande om senareläggning av certifikatbeställningen per e-post till "YHT_Tulorekisteri asiantuntijat".

B) Om informationsanvändaren inte ännu har lämnat in en anmälan för uppgiftstillstånd (blankett 6100), kan hen be om att få senarelägga certifikatbeställningen samtidigt som informationsanvändaren skickar anmälan för uppgiftstillstånd med säker e-post.

Ska uppgiftstillståndet vara i kraft före testningen?

Testningen förutsätter inte uppgiftstillstånd för produktion, utan testningen kan inledas efter att man lämnat in en anmälan om inledning av testning (blankett 6115). Anmälan om inledning av testning kan begäras på adressen YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi.

Vilka ärendehanteringskanaler finns det i inkomstregistret?

E-tjänsten är en webbläsarbaserad tjänst. Inloggningen sker via webbplatsen inkomstregistret.fi. Man loggar in i e-tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. I e-tjänsten kan man till exempel hämta uppgifter.

I e-tjänsten finns också en laddningstjänst som är en enkelriktad tjänst. I laddningstjänsten kan man göra materialbeställningar, men materialet som beställts skickas inte dit. Beställt material skickas via gränssnittet till informationsanvändaren och beställda rapporter skickas i pdf-format till e-tjänsten.

Ett tekniskt gränssnitt är en elektronisk förbindelse mellan två system. Via gränssnittet kan man hämta uppgifter exempelvis till sitt eget system för kundbetalningar ur inkomstregistret. Byggandet av gränssnitt kräver teknisk tillämpning, och leverantören av systemet känner bäst till hur byggandet går till. För att kunna använda det tekniska gränssnittet behövs ett certifikat.

Kan man logga in i inkomstregistrets e-tjänst med en Katso-kod?

Informationsanvändaren kan inte logga in med en Katso-kod. Informationsanvändaren identifierar sig i inkomstregistrets e-tjänst med hjälp av personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Kan fullmakter beviljas för viss tid?

Ja, fullmakter beviljas för viss tid. En fullmakt är i regel i kraft i 25 år. Informationsanvändarens huvudanvändare kan upprätthålla och radera fullmakter i inkomstregistrets e-tjänst.

Kan samma person ha en huvudanvändarroll och en annan informationsanvändares roll?

Ja. Organisationen utser själv huvudanvändarna. Huvudanvändaren kan också ha informationsanvändarens roll som behövs för att hämta information.

Kan uppgifter sökas från inkomstregistrets e-tjänst utan kundens samtycke när uppgifter behövs eller bör man begära samtycke av kunden för att söka uppgifter?

Inkomstregistrets uppgifter kan endast användas för de ändamål som fastställs i inkomstregisterlagen. Inget särskilt tillstånd från inkomsttagaren behövs när man söker uppgifter från inkomstregistret för lagstadgade ändamål.