Kanaler för anmälan till inkomstregistret

Uppgifterna till inkomstregistret ska anmälas elektroniskt.

Det finns flera olika kanaler för anmälan, men det rekommenderade och enklaste sättet är att anmäla uppgifterna via det tekniska gränssnittet. Då överförs uppgifterna från ekonomiförvaltningssystemet direkt till inkomstregistret. Det tekniska gränssnittet kan användas om en elektronisk förbindelse har skapats från löne- eller reseräkningssystemet till inkomstregistret. Du får denna uppgift av din systemleverantör.

Identifieringen i gränssnittet sker med ett certifikat.

Om det inte är möjligt att använda det tekniska gränssnittet, kan uppgifterna anmälas i inkomstregistrets e-tjänst dit man loggar in från webbplatsen inkomstregistret.fi.

I inkomstregistrets e-tjänst kan inkomstuppgifterna anmälas på två olika sätt:

  1. via laddningstjänst där uppgifter kan laddas upp till inkomstregistret som XML-filer
  2. via en webblankett med vilken uppgifterna i en enskild anmälan matas in i inkomstregistret manuellt.

Identifieringen i inkomstregistrets e-tjänst sker med identifieringsmetoderna på Suomi.fi (personliga nätbankskoder, mobilidentifiering eller certifikatkort). Utländska aktörer (t.ex. företag och fysiska personer) identifierar sig med Katso-identifierare.

Uppgifterna kan anmälas till inkomstregistret på pappersblankett endast av särskilda skäl.

Om man inte använder något löneräkningssystem, rekommenderas t.ex. det kostnadsfria löneräkningsprogrammet Palkka.fi från vilket uppgifterna skickas direkt till inkomstregistret och man behöver inte göra någon separat anmälan till inkomstregistret.

Om lönerna räknas på papper eller på annat sätt manuellt utan elektronisk förbindelse till inkomstregistret, kan anmälan göras i inkomstregistrets e-tjänst.