En konsekvensbedömning har gjorts av åtgärdsprogrammets genomförda projekt ›

8.3.2023

Bedömningen omfattade nästan 30 projekt. Projekten ansågs genomföra strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet bra. Projektens genomslag ansågs också vara bra.  Finansieringen ansågs vara mycket viktig i de projekt som inte hade genomförts i tjänsteuppdrag.

Organiserad brottslighet utnyttjar laglig affärsverksamhet ›

23.1.2023 Skatteförvaltningen

Företagsverksamhet är ett sätt för den organiserade brottsligheten att stödja brottslig verksamhet och att förvärva inflytande och förmögenhet. Affärsverksamheten kan inkludera grå ekonomi, ekonomisk brottslighet eller annan brottslighet.   

Uppskattningsvis en miljard euro i svarta löner ›

21.11.2022 Skatteförvaltningen

Svart arbete orsakar underskott på hundratalsmiljoner euro i statskassan. På grund av svart arbete faller bland annat skatteintäkter och pensionsavgifter bort. Värdet på svart arbete bildas av svarta löner till löntagare och svarta uttag gjorda av företagare. 

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.