Alla vinner på att följa gemensamma spelregler

Oregistrerad näringsverksamhet är en utmaning för tillsynen ›

18.9.2023 

Enligt myndigheternas för bekämpning av grå ekonomi har näringsverksamhet utanför myndighetsregister har ökat. Grå ekonomi relaterad till oregistrerade företag är förknippad med kringgående av skatt och lagstadgade försäkringspremier.

Pandemin och ändringarna av lagstiftningen påverkade alkoholserveringsmarknaden ›

21.8.2023 Skatteförvaltningen

Pandemin gallrade bort skuldsatta gamla företag från marknaden och gav rum för nya företag. Samtidigt har ändringen av alkohollagen försvårat tillståndstillsynen, och påföljderna för försummelser har blivit lindrigare.

Ny utredning: Försummelser i revisionsskyldigheter ›

12.6.2023 Skatteförvaltningen 

Försummelser betonas i företag som har också andra skatterisker. De flesta brister förekommer i handelsregistrets uppgifter. Det finns också brister i registrering av revisor och skattedeklarationens uppgifter.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.