Alla vinner på att följa gemensamma spelregler

Riskerna i anknytning till anlitande av utländsk arbetskraft har utretts

25.10.2021 Skatteförvaltningen

I utredningen undersöktes begränsat och allmänt skattskyldiga utländska arbetstagare i Finland samt fullgörandet av skyldigheter och skattebeteendet i de drygt 13 000 företag som anställt dessa.

Ökar riskinvestering även risken för grå marknad? ›

20.9.2021 Skatteförvaltningen

För företagsverksamhet som finansieras genom riskinvesteringar är risken större än normalt för förlustbringande verksamhet och konkurs vid verksamhetens början. Den ekonomiska situationen för företag som mottagit investeringsbaserad gräsrotsfinansiering är ofta dålig, men det finns inget som tyder på grå marknad.

FPA har under satsat på att bli bättre på att identifiera bidragsfusk ›

20.9.2021 FPA

FPA har ett brett samarbete och informationsutbyte med olika myndigheter för att förhindra grå ekonomi och bidragsfusk. År 2020 var antalet misstänkta fall sammanlagt 2 467 och motsvarande belopp 12,2 miljoner euro.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.