Bekämpning angår alla: myndigheter, företag och medborgare

Inverkan av ansvarspersoners kriminella bakgrund i företag ›

13.6.2022 Skatteförvaltningen

Kriminell bakgrund hos ansvarspersoner i företag har visat sig ha en inverkan på företagens risk för grå ekonomi. Företag där ansvarspersoner har dömts för brott är sämre än andra på att fullgöra sina skatteförpliktelser.

Svarta löner och förtäckta dividender är typiska gärningssätt som leder skattebedrägeridomarna ›

13.6.2022 Skatteförvaltningen

Baserat på skatterevisioner dåden som innehåller svarta löner och förtäckta dividender som leder till en brottmålsdom är mycket lika. Dessa är nästan alltid relaterade av andra skattebedrägerier. De fiktiva exemplen är baserade på en analysering av brottmålsdom från Enheten för utredning av grå ekonomi.

Ny samarbetsmodell för bekämpning av utnyttjande av utländsk arbetskraft för myndigheter ›

10.6.2022 Polisyrkeshögskolan

Enligt rapporten från Polisyrkeshögskolan grundar sig en framgångsrik flermyndighetsverksamhet på aktiv och motiverad planering, gemensam verksamhet och respons. Samarbetsmodellen presenteras i en rapport.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.