Alla vinner på att följa gemensamma spelregler

Norden och Baltikum har gemensamt projekt mot svart arbete ›

17.1.2022 RFV/Arbetarskydd 

Fenomenen grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är allt mer internationella till sin karaktär och därför förutsätter en effektiv bekämpning av dem ett internationellt, gränsöverskridande samarbete.

Robotik stöder utmätningsmännens arbete ›

20.12.2021 Riksfogdens kansli 

Vid Utsökningsverket pågår två projekt som utnyttjar ny teknik, RATKE och Harmaa. Syftet med dem är att effektivisera inhämtandet av information som behövs vid utsökning, genomgången av uppgifter och beslutsfattande med hjälp av robotik och dataanalys.

Finland på medelnivå när det gäller att motarbeta vinstöverföring till skatteparadis ›

20.12.2021 Skatteförvaltningen

Bestämmelser som förhindrar vinstöverföring till skatteparadis varierar från land till land, men de centrala principerna är överallt rätt lika. Finlands författningar motsvarar till centrala delar de i jämförbara EU-länder. Det vore ändå möjligt att göra lagstiftningen mer träffsäker genom att plocka in vissa element från övriga håll i Europa.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.