Ifjol hittades en utländsk arbetstagare utan rätt att arbeta i Finland på var femte inspekterad arbetsplats ›

12.4.2022 

Utöver regionförvaltningsverken övervakas den grå ekonomin av ett flertal andra myndigheter. Statistiken över bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2021 har publicerats.

Ny utredning bedömer sätt att förbättra informationsutbytet i nationell verksamhet för förhindrande av penningtvätt ›

1.4.2022 finansministeriet

De tydligaste utvecklingsområdena bedömdes vara att förbättra rörligheten av information mellan olika myndigheter och att förbättra informationsutbytet mellan de rapporteringsskyldiga, särskilt när det gäller rapporter om tvivelaktiga transaktioner.

Bland finländare är så kallade försäkringsskal populära vid skatteplanering – till och med skattekringgående förekomme ›

21.3.2022 Skatteförvaltningen 

Finländarnas tillgångar i utländska fondförsäkringar har ökat avsevärt. Placeringarna i försäkringsskal uppgår redan till flera miljarder euro. Nu ska skattekringgåendet vid placeringar bekämpas genom en ny lagstiftning och en effektivare övervakning.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.