Bekämpning angår alla: myndigheter, företag och medborgare

En del av aktiebolagens skatteskulder har en koppling till grå ekonomi ›

26.9.2022 Skatteförvaltningen

Skatteskulden är ett viktigt dataelement för många myndigheter. I företag som bedriver grå ekonomi beror skatteskulder oftast på avsiktlig felaktig anmälan eller avsiktlig utebliven betalning. Den vanligaste orsaken till skatteskulder är att företagen har ekonomiska problem.

Vad innebär det att missbruka bidrag och stöd? ›

22.8.2022 

Bidrag och stöd beviljas till exempel till företag och jordbruk samt som socialskyddsförmåner. Det förekommer att stöd söks utifrån felaktiga uppgifter eller i övrigt i strid mot stödvillkoren. Läs mer hur missbruk av stöd förekommer i olika roller.

Inverkan av ansvarspersoners kriminella bakgrund i företag ›

13.6.2022 Skatteförvaltningen

Kriminell bakgrund hos ansvarspersoner i företag har visat sig ha en inverkan på företagens risk för grå ekonomi. Företag där ansvarspersoner har dömts för brott är sämre än andra på att fullgöra sina skatteförpliktelser.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.