Fenomen

En lägesbild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet skapas när man kombinerar flera olika myndigheters information om och observationer av ett enskilt fenomen. En övergripande bild som bildas av information från olika källor ger mer information om betydande fenomen eller hot inom grå ekonomi i samhället. Den övergripande bilden stödjer beslutsfattandet men ger också mer information om aktuella fenomen till enskilda människor eller företag.

Sidan har senast uppdaterats 21.5.2018