Bekämpning av grå ekonomi

Myndighetsfältet för bekämpning av grå ekonomi

Via länkarna nedan hittar du statistik över myndigheternas bekämpnings- och övervakningsåtgärder. Statistiken är indelad i olika bekämpningsområden. Dessutom kan du följa med beredningen av lagstiftning som påverkar bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet på sidan Bekämpningsprogram och Projekt och övervakning.

Bekämpning av grå ekonomi görs också genom att lagstiftningen utvecklas. Utvecklingen av exempelvis de bestämmelser om myndigheternas informationsutbyte som grundar sig på lag har bidragit till att samarbetet mellan myndigheterna för bekämpning av grå ekonomi har blivit mer intensivt.

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2023