Bekämpning av grå ekonomi

Myndighetsfältet för bekämpning av grå ekonomi

Via länkarna nedan hittar du statistik över myndigheternas bekämpnings- och övervakningsåtgärder. Statistiken är indelad i olika bekämpningsområden. Dessutom kan du följa med beredningen av lagstiftning som påverkar bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet på sidan Bekämpningsprogram och Projekt och övervakning.

Bekämpning av grå ekonomi görs också genom att lagstiftningen utvecklas. Utvecklingen av exempelvis de bestämmelser om myndigheternas informationsutbyte som grundar sig på lag har bidragit till att samarbetet mellan myndigheterna för bekämpning av grå ekonomi har blivit mer intensivt.


Antikorruption.fi

Pollo.png Webbplatsen Antikorruption.fi innehåller information om och verktyg för bekämpning av korruption. Det främjar en kultur och ett samhälle som är öppna, rättvisa och fria från korruption. Du kan underrätta myndigheterna om korruptionsmisstankar via länkarna på webbplatsen. Webbplatsen administreras av justitieministeriet.

Penningtvätt.fi

Majakka.png Webbplatsen penningtvätt.fi innehåller information om och verktyg för bekämpning penningtvätt och finansiering av terrorism. Aktörer som är rapporteringsskyldiga enligt lagen om penningtvätt kan anmäla misstänkt penningtvätt via webbplatsen. Webbplatsen ägs av finansministeriet och administreras av flera aktörer i samarbete.
Sidan har senast uppdaterats 14.8.2023