Omfattning

Vi gått framåt under de senaste åren vid mätningen av kvantiteten och omfattningen av den grå ekonomin i och med att mätningssätten och de verktyg som används vid mätningen har utvecklats. Det är dock fortfarande utmanande att mäta omfattningen av den grå ekonomin och de skador den orsakar samhället, eftersom en stor del av den grå ekonomin är så kallad dold brottslighet som myndigheterna inte får kännedom om. Webbplatsen sätter fokus på inhemska undersökningar och utredningar men på webbplatsen finns också intressanta internationella publikationer.

Definition av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

På sidan hittar du exempel som hör till myndigheternas uppgiftsområde och med vilka vi förklarar begreppen grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Utredningar om den grå ekonomin

På sidan hittar du de senaste utredningarna om och översikterna av fenomen inom den grå ekonomin, bland annat utredningar enligt bransch och utredningar och översikter som kartlägger läget för lagstiftningen.

Att mäta den grå ekonomin

På sidan hittar du utredningar och enkäter som mäter omfattningen av den grå ekonomin och genomförts med olika metoder.

Bedömningar av den grå ekonomin och skattefelet

På sidan har samlats information om både inhemska och internationella undersökningar om omfattningen av den grå ekonomin och skattefelet.

Sidan har senast uppdaterats 9.10.2023