Omfattning

arkivfoto: läsplatta och människor

Vi gått framåt under de senaste åren vid mätningen av kvantiteten och omfattningen av den grå ekonomin i och med att mätningssätten och de verktyg som används vid mätningen har utvecklats. Det är dock fortfarande utmanande att mäta omfattningen av den grå ekonomin och de skador den orsakar samhället, eftersom en stor del av den grå ekonomin är så kallad dold brottslighet som myndigheterna inte får kännedom om. Webbplatsen sätter fokus på inhemska undersökningar och utredningar men på webbplatsen finns också intressanta internationella publikationer.

Sidan har senast uppdaterats 21.5.2018