CSN:2019/56

Har getts
1.11.2019
Diarienummer
VH/3870/02.05.04/2019
Mervärdesskatt, Vanligt fastighetsbolag, Grynderbyggande, Skatt på eget bruk av byggtjänst

A Ab sålde byggtjänsten för en parkeringsanläggning till B Ab, vars hela aktiestock ägdes av A Ab. B Ab var ett vanligt icke-ömsesidigt fastighetsaktiebolag, vars verksamhet bestod av ägandet av parkeringsanläggningen och den parkeringsverksamhet som bedrevs där.

I ärendet skulle avgöras om A Ab:s försäljning av byggtjänst till B Ab skulle betraktas som försäljning som avses i MomsL 31 § 1 mom. 2 punkten eller skulle MomsL 29 § 1 mom. 1 punkten tillämpas på A Ab:s försäljning av byggtjänst till B Ab.

För avsikten att undvika de övervaknings- och beräkningssvårigheter som ligger till grund för MomsL 31 § 1 mom. 2 punkten hade det ingen betydelse huruvida det fastighetsaktiebolag som byggbolaget grundat, i vilket byggbolaget har bestämmanderätt och till vilket byggbolaget säljer byggtjänsten är ett vanligt fastighetsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. För avsikten att bestämmelserna om mervärdesbeskattningen av eget bruk av byggtjänst skulle fullföljas skulle därmed begreppet ”fastighetsaktiebolag” i 31 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen tolkas så att det omfattar både ett vanligt fastighetsaktiebolag och ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Då A Ab sålde en byggtjänst till B Ab var det fråga om en situation i enlighet med MomsL 31 § 1 mom. 2 punkten. Därmed tillämpades bestämmelserna om mervärdesbeskattningen av eget bruk av byggtjänst på A Ab:s försäljning av byggtjänst till B Ab. A Ab kunde inte behandla försäljningen av byggtjänsten enligt MomsL 29 § 1 mom. 1 punkten som försäljning av byggtjänst med öppen mervärdesskatt.

Förhandsavgörande för perioden 01.11.2019–31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 23 §, 27 § 1 mom., 29 § 1 mom. 1 punkten och 31 § 1 mom. 2 punkten

Röstning 5-2

Lagakraftvunnet