CSN:2019/3

Har getts
24.1.2019
Diarienummer
VH/2394/02.05.04/2018
Mervärdesskatt, Försäkringstjänst, Anslutningsprincip

A Ab tecknade hos ett försäkringsbolag en försäkring till vilken man anslutade flera fordon. A Ab debiterade fordonens ägare eller innehavare ersättning för kostnaderna för fordonets försäkring. Kundens körsätt påverkade ersättningsbeloppet. Ersättning som debiterades fordonets ägare eller innehavare inkluderade försäkringspremierna, kostnaderna för övervakningen av förarbeteende, faktureringskostnaderna, kostnaderna för marknadsföringen av försäkringen och övriga distributionskostnader samt A Ab:s täckningsbidrag.

Ersättning som A Ab debiterade fordonets ägare eller innehavare utgjorde vederlag för försäkring av fordonet. De poster som A Ab lade till i debiteringen var tilläggsprestationer till den debiterade försäkringspremien. Därmed skulle den ersättning som A Ab debiterade fordonets ägare eller innehavare till sin helhet betraktas som vederlag för försäljning av en momsfri försäkringstjänst som avses i 44 § i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för perioden 24.1.2019–31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 44 §
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 135.1 a

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras

Lagakraftvunnet