CSN:2019/2

Har getts
24.1.2019
Diarienummer
VH/2391/02.05.04/2018
Mervärdesskatt, Hälso- och sjukvårdstjänster, Laboratorietjänst i samband med hälso- och sjukvård

A Ab erbjöd en tjänst där kunden beställde provtagningstid för laboratorieundersökning via ett elektroniskt beställningssystem. Kunden valde och beställde laboratorieundersökningen på eget initiativ utan remiss av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Laboratorieundersökningarna utfördes maskinellt av det prov som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården tagit. Vissa av laboratorieundersökningarna var sådana att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kontrollerade resultatet. När laboratorieundersökningarna var färdiga fick kunden undersökningsresultaten per SMS eller per post. Till tjänsten hade man upprättat referensvärdena för undersökningarna och anvisningar för hur undersökningsresultat ska läsas. På basis av laboratorieundersökningarna tog kunden själv beslutet om hen skulle boka en besökstid hos en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Laboratorieundersökningarna genomfördes inte på initiativ av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, varmed undersökningarna inte hänförde sig till redan befintlig, påbörjad eller planerad hälso- och sjukvård. Eftersom kunden analyserade resultaten av laboratorieundersökningen självständigt, innebar tjänsten inte heller att man skulle diagnosticera, behandla eller bota sjukdomar eller hälsomässiga avvikelser. Därmed kunde tjänsten inte betraktas som en hälso- och sjukvårdstjänst som avses i MomsL 34 § och 35 §. Det var inte heller fråga om en laboratorietjänst i anslutning till hälso- och sjukvården som avses i MomsL 36 § 2 punkten.

För utförandet av tjänsten debiterades en undersökningsavgift som utgjorde vederlag för utförandet av laboratorieundersökningen samt en separat provtagningsavgift som utgjorde vederlag för provtagning utförd av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vidare tog man ut en serviceavgift. Tjänsten betraktades som en ekonomisk helhet som inte naturligt kan delas upp i mindre delar. För försäljningen av tjänsten skulle säljaren betala mervärdesskatt både på undersökningsavgiften, provtagningsavgiften och serviceavgiften.

Förhandsavgörande för perioden 24.01.2019–31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 34 § 1 mom., 35 §, 36 § 2 punkten
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 132.1 b, c och e
EUD i ärendet C-262/02 (CopyGene A/S), C-86/09 (Future Health Technologies Ltd), C-41/04 (Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV)

Omröstning 5-1

HFD 16.12.2019 L 5925 (upphävt)