CSN:2018/41

Har getts
27.9.2018
Diarienummer
A39/8210/2018
Mervärdesskatt, Tjänster i anknytning till försäljning och förvärv av aktier, Huvudsaklighetsprincipen

A Ab tillhandahöll skattepliktiga och juridiska tjänster, tjänster relaterade till redigering av dokument och due dilligence-tjänster i anknytning till momsfria köp- och säljuppdrag rörande aktier enligt högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2016:137. Det var möjligt att komma överens om tjänsterna i samband med köp- och säljuppdragen, men det var också möjligt att avtala om dessa separat eller senare. Det handlade om tjänster som kunde köpas av den aktör som genomförde köp- och säljuppdragen rörande aktier, men de kunde också köpas av en annan aktör.

De skattemässiga och juridiska tjänsterna, dokumentredigeringstjänsterna och due dilligence-tjänsterna i anknytning till köp- och säljuppdragen rörande aktier hade inte någon fast koppling till förmedlingen av värdepapper, som skulle ses som huvudprestationen i köp- och säljuppdragen rörande aktierna. Tjänsterna skulle följaktligen ses som fristående och självständiga tjänster i förhållande till uppdragen, vars momsbemötande fastställdes utifrån karaktären på den tillhandahållna tjänsten. I egenskap av fristående och självständiga tjänster var inte tjänsterna finansiella tjänster enligt MomsL 42 § 1 mom. 6 punkten. Det handlade om momspliktiga tjänster.

Förhandsavgörande för perioden 27.9.2018–31.12.2019.

Inkomstskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 42 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom., 190 a §
Momsdirektivet (2006/112/EY) artikel 135.1.f
EU-domstolens avgörande i målet C-41/04 (Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV) och i målet C-5/17 (DPAS Limited)

HFD 22.11.2019 L 5586 (ingen ändring)