CSN:2017/54

Har getts
13.10.2017
Diarienummer
A81/8210/2017
Beskattning av personlig inkomst, Virtuell valuta, Värdehöjning

Enligt ansökan hade sökanden investerat i den virtuella valutan Ether, en applikation av en applikationsplattform som baseras på blockkedjan Ethereum. Ether var på samma sätt som de övriga virtuella valutorna ett icke-fysiskt utbytesinstrument vars äganderätt kunde överföras och vars värde fastställdes på basis av tillgång och efterfrågan på marknadsplatser i huvudsak belägna på webben.

Centralskattenämnden ansåg att då sökanden bytte sin virtuella valuta Ether som hen förvärvat mot vederlag till en officiellt bekräftad valuta, skulle den positiva värdeändring som realiserades vid bytet i sökandens beskattning betraktas som inkomst som kumulerats på förmögenhet. Emellertid med aktande av att på basis av det som framförts i ansökan skulle de enheter av den virtuella valutan Ether som sökanden hade förvärvat anses som betalningsmedel av genuskaraktär, ansåg Centralskattenämnden att vid bytet av den virtuella valutan Ether var det inte fråga om överlåtelse av egendom i den mening som avses i 45 § 1 mom. i inkomstskattelagen, utan den inkomst som uppkommit skulle betraktas som övrig kapitalinkomst. Förhandsavgörande för skatteår 2017.

Inkomstskattelagen 32 § och 45 § 1 mom.

Omröstning 6-2

HFD 29.3.2019 L 1263 årsboken (upphävt)