CSN:2015/39

Har getts
30.10.2015
Diarienummer
A17/8210/2014
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Koncernens moderbolag, Aktier som såldes av dotterbolaget, Omstrukturering av koncernens affärsverksamhet, Allokering av utgifter, Ekonomiska, tekniska och juridiska utredningar, Kostnader för aktieförsäljning

Som koncernens moderbolag hade A inlett en utredning om framtida alternativ för ett av koncernens affärsverksamhetsområden och har därför köpt av utomstående tjänsteleverantörer ekonomiska, tekniska och juridiska utredningar. Enligt ansökan hade utredningen inletts för att få objektiv information till stöd för strategiska beslut på koncernnivån.

Enligt den sökande var det inte känt när utredningen inleddes till vilket slutresultat det skulle leda att utreda de framtida alternativen för detta affärsverksamhetsområde. I regel hade alternativen varit att bevara affärsverksamheten som den var, att utveckla eller omstrukturera verksamheten inom koncernen eller att helt eller delvis ge upp verksamheten. Efter utredningen sålde B aktiestocken av C, som hade bedrivit verksamheten inom sitt eget verksamhetsområde. B ägdes helt av A, och aktieförsäljningen var en del av uppgivningen av verksamheten i fråga.

Som moderbolag hörde det till A:s uppgifter att utveckla, omstrukturera och göra strategiska beslut om verksamheten. Att affärsverksamheten gavs upp hade att göra med att hela koncernens affärsverksamhet skulle strategiskt omstruktureras. A fick dra av utgifterna för detta i beskattningen. Ekonomiska, tekniska och juridiska utredningar som hänförde sig till affärsverksamhetsområdet i fråga betraktades som sådana utgifter.

A hade också köpt tjänster som enligt den sökande hade anknutit sig till förberedningen av aktieförsäljningen och till den egentliga aktieaffären. Dessa tjänster omfattade bland annat beredningen av affärsverksamhetsförsäljningen, kommunikationen med potentiella köpare, beredningen av materialet samt en uppskattning av uppköpserbjudanden. Dessutom hade A betalat kostnaderna för upprättandet av aktieköpekontraktet och förhandlingarna angående detta. Eftersom A inte var aktieförsäljaren och inkomsterna av aktieförsäljningen medförde A således inga inkomster, kunde A inte dra av dessa kostnader i sin beskattning. Förhandsavgörande för åren 2014 och 2015. Omröstning 5-4.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 7 §

HFD 15.3.2017 L 1249 (partiellt ändrats)