CSN:2014/42

Har getts
1.10.2014
Diarienummer
A59/8210/2014
mervärdesskatt, fartyg i yrkesmässig internationell trafik, lastnings- och lossningstjänst

I en hamn utförde X Ab olika typer av tjänster för fartyg i yrkesmässig internationell trafik och deras last. Bolaget utförde till exempel lyfttjänster i anslutning till lastning och lossning av fartygens frakt. X Ab sålde lyfttjänsten till en speditionsfirma eller en transportfirma. Speditionsfirman eller transportfirman sålde lyfttjänsten vidare till rederiet eller fraktinnehavaren. På försäljningen av lyfttjänsten till en speditionsfirma eller transportfirma kunde X Ab inte tillämpa bestämmelsen om befrielse i MomsL 71 § 3 punkten. Moms skulle dock inte betalas på lyfttjänsten i enlighet med MomsL 71 § 1 punkten, eftersom lyfttjänsten gällde frakt som transporterades till områden utanför EU och inte i enlighet med MomsL 71 § 2 punkten då det var fråga om en lastnings- och lossningstjänst vars värde räknades till grunden för skatt på vara som förts in i landet. Förhandsavgörande för perioden 1.10.2014-31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 71 § 1 punkten, 2 punkten och 3 punkten

Momsdirektivet (2006/112/EG) artikel 144, artikel 146.1.e, artikel 148.a, c och d

Europeiska unionens domstols dom i de kombinerade ärendena C-181/04-C-184/04 (Elmeka NE)

HFD 30.6.2017, L 3129 30.6.2017 (upphävt)