Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring av skatt på fordon som avses i 11, 23, 24 och 25 § i bilskattelagen

Har getts
8.12.2020
Diarienummer
VH/7475/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 27 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter om den sökande

Om den sökande ska anges namn och personbeteckning eller FO-nummer.

2 §

Uppgifter om fordonet

I ansökan ska anges fordonets finska registreringstecken, modell, märke, variant, version, CO2 -värde, tillverkningsnummer, mätarställning på registreringsdagen, fordonets första registreringsdag, fordonets registreringsdag i Finland och information om huruvida fordonet används för särskilda ändamål.  

3 §

Trafiktillstånd

I ansökan ska anges trafiktillståndets nummer, om trafiktillstånd är nödvändigt för användning av fordonet.

4 §

Lämnande av ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt eller i pappersform. 

Bestämmelser om hur ansökan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Ansökan i pappersform ska göras på Skatteförvaltningens officiella pappersblankett.

Blanketten ska skickas till den adress som anges på den.

5 §

Undertecknande av ansökan

Ansökan ska undertecknas.

En elektronisk ansökan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

 

Helsingfors den 8 december

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2020