Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring av skatt på fordon som avses i 11, 23, 24 och 25 § i bilskattelagen

Har getts
1.11.2023
Diarienummer
VH/5739/00.01.00/2023
Giltighet
20.11.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 27 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter om den sökande

Om den sökande ska anges namn och personbeteckning eller FO-nummer.

2 §

Uppgifter om fordonet

I ansökan ska anges fordonets finska registreringstecken, modell, märke, variant, version, grund för CO2-värde och CO2-utsläppsvärde, tillverkningsnummer, mätarställning på registreringsdagen, första registreringsdatum, registreringsdatum i Finland, fordonskategori, drivkraft, karosserimodell, dragsätt, cylindervolym, effekt, batterikapacitet för elbil, totalmassa samt uppgiften om grund för återbäringsansökan. Om fordonet ska anges om det är en laddningsbar hybrid. För fordon under 2 år ska anges utrustningsnivå, uppgift om huruvida fordonet har tillbehör som inte hör till utrustningsnivån och uppgift om enskild utrustning. Om paketbilar ska dessutom anges egenmassa, antalet dörrar och säten samt om paketbilar under 2 år paketbilens längd.

3 §

Taxitrafiktillståndets nummer

I ansökan ska anges taxitrafiktillståndets nummer, om återbäring söks på den grund som föreskrivs i 25 § 1 mom. i bilskattelagen.

4 §

Lämnande av ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt eller i pappersform. 

Bestämmelser om hur ansökan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Ansökan i pappersform ska göras på Skatteförvaltningens officiella pappersblankett.

Blanketten ska skickas till den adress som anges på den.

5 §

Undertecknande av ansökan

Ansökan ska undertecknas.

En elektronisk ansökan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 20 november 2023.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring av skatt på fordon som avses i 11, 23, 24 och 25 § i bilskattelagen (1081/2022).


Helsingfors den 1 november 2023

 

generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 3.11.2023