Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändring av 14 § i Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter

Har getts
14.11.2017
Diarienummer
A216/200/2017
Giltighet
1.12.2017 - 30.4.2018

Detta beslut har upphävts med Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter

Med detta beslut upphävs 14 § 3 mom. i Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter (565/2017).


Skatteförvaltningen ändrar 14 § 3 mom. i sitt beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter (565/2017) som följer:

14 §

Deklaration av fastighetsuppgifter för fastighetsbeskattningen

Samfund och samfällda förmåner ska oberoende av vad som i övrigt föreskrivs om inlämningstiden för skattedeklarationen senast den 30 april för fastighetsbeskattningen uppge fel och brister i uppgifterna i den utredning som avses i 16 § i fastighetsskattelagen.

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2017. Detta beslut tillämpas vid fastighetsbeskattningen av samfund och samfällda förmåner för 2018, som verkställs enligt fastighetsuppgifterna för kalenderåret 2017.

Helsingfors den 14 november 2017

 

Vid förhinder för generaldirektören
överdirektör     Arto Pirinen   

ledande sakkunnig    Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2017