Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2021

Har getts
17.1.2023
Diarienummer
VH/301/00.01.00/2023
Giltighet
1.2.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 4 mom. i apoteksskattelagen (770/2016) fastställt:

1 §

Medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2021 är 4 000 000 euro, i vilket omsättningen för filialapoteken inte har räknats in.

Vid beräkningen av apoteksskatt för skatteåret 2022 görs inte något avdrag för filialapotek, om det vid skatteårets utgång har gått minst fem år från det att filialapoteket inrättades och filialapotekets omsättning för skatteåret motsvarar minst hälften av medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2021, med andra ord minst 2 000 000 euro.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2023.

 

Helsingfors den 17 januari 2023

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Anne Kaleva

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2023