Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2022

Har getts
9.1.2024
Diarienummer
VH/121/00.01.00/2024
Giltighet
1.2.2024 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 4 mom. i apoteksskattelagen (770/2016) fastställt:

1 §

Medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2022 är 4 100 000 euro, i vilket omsättningen för filialapoteken inte har räknats in.

Vid beräkningen av apoteksskatt för skatteåret 2023 görs inte något avdrag för filialapotek, om det vid skatteårets utgång har gått minst fem år från det att filialapoteket inrättades och filialapotekets omsättning för skatteåret motsvarar minst hälften av medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2022, med andra ord minst 2 050 000 euro.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2024.

 

Helsingfors den 9 januari 2024


generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Päivi Saarnivainio

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024