Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2017

Har getts
18.1.2019
Diarienummer
VH/296/00.01.00/2019
Giltighet
25.1.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 4 mom. i apoteksskattelagen (770/2016) fastställt:

1 §

Medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2017 är 3 600 000 euro, i vilket omsättningen för filialapoteken inte har räknats in.

Vid beräkningen av apoteksskatt för skatteåret 2018 görs inte något avdrag för filialapotek, om det vid skatteårets utgång har gått minst fem år från det att filialapoteket inrättades och filialapotekets omsättning för skatteåret motsvarar minst hälften av medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2017, med andra ord minst 1 800 000 euro.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 25.1.2019.

Helsingfors den 18 januari 2019.

Generaldirektören Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2019