Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2019

Har getts
26.1.2021
Diarienummer
VH/460/00.01.00/2021
Giltighet
1.2.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 4 mom. i apoteksskattelagen (770/2016) fastställt:

1 §

Medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2019 är 3 800 000 euro, i vilket omsättningen för filialapoteken inte har räknats in.

Vid beräkningen av apoteksskatt för skatteåret 2020 görs inte något avdrag för filialapotek, om det vid skatteårets utgång har gått minst fem år från det att filialapoteket inrättades och filialapotekets omsättning för skatteåret motsvarar minst hälften av medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2019, med andra ord minst 1 900 000 euro.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2021.

 

Helsingfors den 26 januari 2021

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2021