Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om de sätt som skatteåterbäring betalas på

Har getts
29.12.2016
Diarienummer
A200/200/2016
Giltighet
1.1.2017 - 31.5.2018

Detta beslut har upphävts med Skatteförvaltningens beslut om betalning av återbäring som betalningsanvisning

Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016) bestämt:

1 §

Skatteåterbäringen inbetalas i euro på det bankkonto som den skattskyldige anmält.

2 §

Om den skattskyldige inte uppgett sitt bankkontonummer förutbetalningen, betalas återbäringen i form av betalningsanvisning eller genom annat motsvarande förfarande till den skattskyldiges eller av denne befullmäktigat ombuds adress i Finland som finns i skatteförvaltningens uppgifter.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

 

Helsingfors den 29 december 2016
 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande jurist Kari Aaltonen 

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2016