Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om betalning av återbäring som betalningsanvisning

Har getts
8.5.2018
Diarienummer
A58/200/2018
Giltighet
1.6.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016) bestämt:

1 §

Om den skattskyldige inte har anmält sitt bankkontonummer till Skatteförvaltningen betalas återbäringen som en betalningsanvisning. Betalningsanvisningen levereras till den adress i Finland för den skattskyldige eller ett ombud som denne har gett fullmakt till som Skatteförvaltningen har.

2 §

Om återbäringen som betalas som betalningsanvisning är mindre än 15 euro betalar Skatteförvaltningen betalningen som en betalningsanvisning endast på den skattskyldiges begäran. Om den skattskyldige i stället för en begäran om betalning anmäler sitt bankkontonummer betalas återbäringen in på det bankkonto som den skattskyldige har anmält. I andra fall använder Skatteförvaltningen återbäringen som prestation för den skattskyldiges senare betalningsförpliktelser.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2018.

Med detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om de sätt som skatteåterbäring betalas på (1424/2016).

I Helsingfors den 8 maj 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 9.5.2018