Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg

Har getts
7.11.2006
Diarienummer
1689/33/2006
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 20 § lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen av den 22 december 2005 (1142/2005) fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2006 som följer:

Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg (pdf)Sidan har senast uppdaterats 24.4.2011