Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg

Har getts
21.10.2005
Diarienummer
1395/33/2005
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 15 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2005 som följer:

Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg (pdf)