Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2010

Har getts
24.11.2009
Diarienummer
1145/31/2009
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen den 18 december 1995 om
beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen den 13 december 2001
(1263/2001), givit följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisklutherska
kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församling som fastställts för finansåret
2010.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2010 (pdf)


Sidan har senast uppdaterats 24.4.2011