Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog

Har getts
14.11.2008
Diarienummer
1824/33/2008
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 7 § 3 mom. lagen om värdering av tillgångar vid beskattningenden 22 december 2005 (1142/2005) fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2008 som följer:

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog (pdf)