Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2006 års fastighetsbeskattning

Har getts
23.8.2006
Diarienummer
1184/35/2006
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 23 augusti 2006


Skattestyrelsen har med stöd av 22 § 2 mom. lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt  (654/92), sådant det lyder i lag 912/2001, bestämt:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år  2006 slutförs den 14 september 2006.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 7 september 2006.

 

Helsingfors den 23 augusti 2006.

 

Generaldirektör    Jukka Tammi

Överinspektör      Eila NärhiSidan har senast uppdaterats 7.9.2006