Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2016 års fastighetsbeskattning

Har getts
24.8.2016
Diarienummer
A107/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om fastighetsskatt (654/1992), sådant det lyder i lag 527/2010, beslutat:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2016 slutförs den 2 september 2016.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2016.

 

Helsingfors den 24 augusti 2016

generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Tiina RantalaSidan har senast uppdaterats 24.8.2016