Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2017 års fastighetsbeskattning

Har getts
24.8.2017
Diarienummer
A173/200/2017
Giltighet
30.8.2017 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om fastighetsskatt (654/1992), sådant det lyder i lag 527/2010, beslutat:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2017 slutförs den 1 september 2017.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 30 augusti 2017.

 

Helsingfors den 24 augusti 2017

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 25.8.2017