Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2021

Har getts
4.11.2021
Diarienummer
VH/5001/00.01.00/2021
Giltighet
30.11.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 93 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), sådant det lyder i lagen 504/2010, förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan mellan bostad och arbetsplats fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

Bil 0,25 euro per kilometer
Motorcykel och lätt fyrhjuling 0,16 euro per kilometer
Moped 0,09 euro per kilometer
Cykel 85 euro per år

2 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 0,19 euro per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för ovannämnd resa annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på basis av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 30 november 2021.

 

Helsingfors den 4 november 2021

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2021