Beskattning av beskattningssammanslutning

Har getts
5.7.2021
Diarienummer
VH/569/00.01.00/2021
Giltighet
5.7.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
Skattestyrelsens ställingstagaden till företagsbeskattningsfrågor 2004, dnr 2181/345/2004, avsnitt 8. Skattestyrelsens ställingstagaden till företagsbeskattningsfrågor 2007, dnr 1582/345/2007, avsnitt 8.

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt. 

Anvisningen på finska: Verotusyhtymän verotus.