Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
21.4.2023 Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen
1.6.2021 Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen
1.1.2021 Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen Ersätter anvisningarna Öppenhetsskyldighet gällande statliga stöd (29.12.2016) och Förbud mot statligt stöd till företag i svårigheter (29.12.2016).

Ersätter anvisningen:
Öppenhetsskyldighet gällande statliga stöd Förbud mot statligt stöd till företag i svårigheter