Hushållsavdrag för underhålls- och ombyggnadsarbete i bostad samt för avstående från oljeuppvärmning

Har getts
13.4.2022
Diarienummer
VH/47/00.01.00/2022
Giltighet
13.4.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt. Anvisningen  finska: Kotitalousvähennys asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä sekä öljylämmityksestä luopumisesta aiheutuneista töistä.