Befrielse från överlåtelseskatt för första bostad

Har getts
3.2.2021
Diarienummer
VH/8475/00.01.00/2020
Giltighet
3.2.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/3784/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus