Beskattning av anställningsoptioner och aktieemissioner som grundar sig på arbetsförhållande i internationella situationer

Har getts
22.12.2020
Diarienummer
VH/8320/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare
Ersätter anvisningen
VH/6144/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Työsuhdeoption ja työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus kansainvälisissä tilanteissa