Beskattning av priser

Har getts
31.12.2019
Diarienummer
VH/6384/00.01.00/2019
Giltighet
31.12.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/2872/00 01 00/2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Palkintojen verotus