Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
14.8.2020 Koncernbidrag Anvisningens kapitel 2.1 och 2.2 har uppdaterats 14.8.2020 på grund av besluten HFD 2019:150, HFD 2020:36 och HFD 2020:51. Kapitlen 1 och 2.2 i anvisningen har uppdaterats 1.1.2020 till följd av slopandet av indelningen i förvärvskällor för samfund. I detta sammanhang har anvisningen också i övrigt uppdaterats.
1.1.2020 Koncernbidrag

Ersätter anvisningen:
Koncernbidrag

29.3.2019 Koncernbidrag