Beskattning av förmåner som beviljats och ersättningar som betalats till en arbetspraktikant

Har getts
1.2.2019
Diarienummer
VH/458/00.01.00/2019
Giltighet
1.2.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Työharjoittelijalle annettujen etujen ja maksettujen korvausten verotus