Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Masskuldebrevslån som överlåtits vid Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:s emission av konvertibler i inkomstbeskattningen för privatpersoner

Har getts
23.10.2017
Diarienummer
A81/200/2017
Giltighet
23.10.2017 - Tills vidare

Anvisningen anknyter till helheten: Beskattning av överlåtelsevinst


Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n konversioannissa luovutettu joukkovelkakirjalaina yksityishenkilön tuloverotuksessa

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2017