Allmänt om allokering av inkomst till ett fast driftställe

Har getts
1.1.2021
Diarienummer
VH/8407/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A72/200/2018, 1.5.2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt. Anvisningen på finska: Yleistä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle.