Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
1.10.2021 Avfallsbeskattning Ersätter anvisningen Avfallsbeskattning (1.1.2021)
1.1.2021 Avfallsbeskattning Anvisningen har uppdaterats eftersom lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ har tillämpats på beskattningsförfarandet vid punktbeskattningen fr.o.m. 1.1.2021.