Handbok i internationell beskattning 2013

Giltighet
Skatteår 2011 och 2012

Skatteförvaltningens handbok i internationell beskattning publiceras i överensstämmelse med gällande skattelagstiftning, rättspraxis och internationella avtal.

Handboken redogör för allmän och begränsad skattskyldighet, inkomst som förvärvats i Finland, undanröjande av dubbelbeskattning, socialskyddsavgifter samt de internationella avtalens inverkan. Boken innehåller de flesta av Skatteförvaltningens meddelanden om internationell beskattning. Meddelandena, som kan uppdateras oftare än handboken, finns pä sidan Internationella situationer.

Handboken i internationell beskattning är framförallt avsedd som handledning inom Skatteförvaltningen men den kan även användas som uppslagsbok av Skatteförvaltningens kunder.