Periodisering av inkomster och utgifter i personbeskattningen

Har getts
5.5.2022
Diarienummer
VH/2571/00.01.00/2022
Giltighet
5.5.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A40/200/2014

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Tulon ja menon jaksottaminen henkilöverotuksessa

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2022