Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förmån av vård av sjukt barn

Giltighet
Fr.o.m. 2012

Från och med 2000 har också förmån som uppkommer av vård av sjukt barn som arbetsgivaren anordnat. Enligt 69.3 § ISL Uppkommer skattepliktig inkomst inte när en arbetsgivare tillfälligt ordnar vård för ett sjukt barn under den tid som arbetstagaren skulle ha rätt till vårdledighet med fulla löneförmåner. Som tillfällig betraktas en vårdperiod på längst fyra dagar på grund av samma sjukdomsfall. Förmånen är skattefri, även om den ges endast nyckelpersoner.

Om arbetsgivaren anordnar vården av ett sjukt barn för en period som är längre än fyra dagar, utgör kostnaderna som förorsakats arbetsgivaren för de överskridande dagarna lön för arbetstagaren. Till exempel då en vårdare som arbetsgivaren anordnat vårdar ett sjukt barn i fem dagars tid, utgör avgiften för en dag skattepliktig inkomst. Vårdförmån kan också vara längre än fyra dagar då det är fråga om olika sjukdomsfall.

I arbetskollektivavtal har vårdledighet i allmänhet begränsats att gälla ett sjukt barn som är yngre än tio år. Samma princip kan också iakttas då skattefrihetsbestämmelsen tillämpas.Sidan har senast uppdaterats 4.12.2012