Handbok i personbeskattning 2011

Har getts
4.5.2011
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningens handbok i personbeskattning ges ut en gång om året i överensstämmelse med gällande lagstiftning och rättspraxis.

I handboken går man igenom bestämmelserna om fysisk persons inkomstbeskattning jämte tolkningsanvisningar. I boken behandlas bl.a. fördelningen av inkomsterna i förvärvsinkomster och kapitalinkomster, avdrag som görs från de nämnda inkomsterna samt beskattning av överlåtelsevinster. I boken redogörs också för skogsägarens och företagarens beskattning till den del som man i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen bestämmer därom. Handbok i personbeskattning har skrivits främst som anvisningar för skatteförvaltningen.

Den är också ett tillförlitligt uppslagsverk för de av våra kunder som vill förbereda sig för sina kommande beskattningsavgöranden.