Handbok i personbeskattning 2012

Har getts
3.4.2012
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningens handbok i personbeskattning ges ut en gång om året i överensstämmelse med gällande lagstiftning och rättspraxis.

I handboken går man igenom bestämmelserna om fysisk persons inkomstbeskattning jämte tolkningsanvisningar. I boken behandlas bl.a. fördelningen av inkomsterna i förvärvsinkomster och kapitalinkomster, avdrag som görs från de nämnda inkomsterna samt beskattning av överlåtelsevinster. I boken redogörs också för skogsägarens och företagarens beskattning till den del som man i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen bestämmer därom. Handbok i personbeskattning har skrivits främst som anvisningar för skatteförvaltningen.

Den är också ett tillförlitligt uppslagsverk för de av våra kunder som vill förbereda sig för sina kommande beskattningsavgöranden.

Skatteförvaltningen ger inte längre ut Handboken i personbeskattning. Anvisningarna finns på webbplatsen skatt.fi.