Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Handbok i personbeskattning 2012

Har getts
3.4.2012
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningens handbok i personbeskattning ges ut en gång om året i överensstämmelse med gällande lagstiftning och rättspraxis.

I handboken går man igenom bestämmelserna om fysisk persons inkomstbeskattning jämte tolkningsanvisningar. I boken behandlas bl.a. fördelningen av inkomsterna i förvärvsinkomster och kapitalinkomster, avdrag som görs från de nämnda inkomsterna samt beskattning av överlåtelsevinster. I boken redogörs också för skogsägarens och företagarens beskattning till den del som man i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen bestämmer därom. Handbok i personbeskattning har skrivits främst som anvisningar för skatteförvaltningen.

Den är också ett tillförlitligt uppslagsverk för de av våra kunder som vill förbereda sig för sina kommande beskattningsavgöranden.

Handbok i personbeskattning 2012; Skatteår 2011 (pdf, 3 Mt) 

Skatteförvaltningen ger inte längre ut Handboken i personbeskattning. Anvisningarna finns på webbplatsen vero.fi. 

 Sidan har senast uppdaterats 3.4.2013