Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattestyrelsens anvisning om behandling av insiderinformation

Har getts
15.1.2008
Diarienummer
80/09/2008
Giltighet
- 30.6.2016
Bemyndigande
Lag om skatteförvaltningen (1557/1995) 2§

Skatteförvaltningen har kunder t.ex. i Koncernskattecentralen, Centralskattenämnden och de olika skatteverkens företagsskattebyråer och skattegranskningsenheter företag som emitterar värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel. Dessa företags beskattningshandlingar kan innehålla sådan opublicerad information som påverkar värdepappersmarknaden och som enligt värdepappersmarknadslagen (495/1989) inte får offentliggöras eller utnyttjas. Dessa uppgifter tillhör endast kundföretagets insiderkrets. När företaget avslöjar insiderinformation till skatteförvaltningen, ställer lagstiftningen särskilda krav på sekretess och förbud mot utnyttjandet1 för de personer som har tillgång till uppgifterna.

Lagstiftningen som reglerar missbruk av insiderinformation har omarbetats. De nya bestämmelserna trädde i kraft 1.7.2005 (297/2005). Genom lagreformen har definitionen av insiderinformation överförts från strafflagen till värdepappersmarknadslagen och Finansinspektionens möjligheter att övervaka utnyttjandet av insiderinformation har förbättrats.

Bestämmelserna om värdepappershandeln i värdepappersmarknadslagen har reviderats genom lag (923/2007). De nya bestämmelserna trädde i kraft 1.11.2007. Viktigt för insiderinformationen är också bestämmelserna om multilateral handel.

Bestämmelserna om missbruk av insiderinformation i värdepappersmarknadslagen gäller endast värdepapper i offentligt noterade listade bolag samt sådana värdepapper som är föremål för multilateral handel, varmed de icke-listade värdepapper som förmedlas av t.ex. PrivanetCapital förblir utanför lagens tillämpningsområde.

Skattestyrelsens anvisning om behandling av insiderinformation


Sidan har senast uppdaterats 29.4.2011