Beskattning av kapitaliseringsavtal

Har getts
29.1.2021
Diarienummer
VH/520/00.01.00/2021
Giltighet
29.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/8210/00.01.00/2020, 1.1.2021

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Kapitalisaatiosopimuksen verotus.